"Učení má být takové, aby to, co se jim předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim zkazí dobrou náladu"

                                                                                          "Albert Einstein"